Tag Archives: โมบาย

การแขวน โมบาย ตามหลัก ฮวงจุ้ย

โมบาย หรือกังสดาล มีประโยชน์ด้านศาสตร์ ฮวงจุ้ย ที่ช่วยเสริมดวงเจ้าของบ้าน โดยตามตำราจีน เรียกว่า กังสดาล ?ระฆังทิพย์? หรือ กระดิ่งลม ภูมิปัญญาไทยสมัยโบราณทำไว้เพื่อบ่งบอกทิศทางลม ส่วนในทาง ฮวงจุ้ย และ ความเชื่อ ของคนไทยสมัยก่อนเชื่อว่า โมบาย หรือ กังสดาล สามารถป้องกัน ขจัด ขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่มีอยู่ในบ้านออกไปได้ ไม่ว่าจะเป็นภูตผีปีศาจ วิญญาณร้าย นอกจากนี้ยังเป็นการสะเดาะเคราะห์ แก้เคล็ด ปัจจุบัน โมบาย จึงได้มีการประยุกต์ให้เหมาะสำหรับ ฮวงจุ้ย มากยิ่งขึ้น ทำเป็นแท่งเหล็ก มีป้ายเขียนตัวอักษรจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ความมงคลต่างๆ ทั้งทางด้านการเงิน สุขภาพ ชีวิตและความเป็นอยู่ ส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัย …

Posted in ความเชื่อ, ดูฮวงจุ้ย, หลักฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย, โหราศาสตร์จีน | Tagged , , , | Leave a comment

โมบาย กังสดาล เสียงทิพย์ให้ความสงบเย็น ถูกหลักฮวงจุ้ย

ระฆังทิพย์ เพิ่มความสงบเย็นให้กับบ้าน หลายวันก่อนหน้านี้ ทีมงานบ้านไอเดีย ได้มีโอกาสไปทำบุญวัดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บนภูเขาสูง บรรยากาศที่เย็นสบายจากสายลม ได้ยินเสียงกระดิ่งระฆังกระทบกันทำให้รู้สึกเต็มอิ่ม สัมผัสได้ถึงความเย็นสงบ ทำให้คิดได้ทันทีว่า ควรหาซื้อระฆังแขวนแบบนี้มาติดไว้ที่บ้าน แต่เพื่อการประยุกต์ให้สวยงาม ดูเข้ากับสมัยใหม่ โมบาย จึงน่าจะเป็นคำตอบได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เมื่อมาศึกษาเรื่องดังกล่าวนี้แล้ว พบว่า โมบาย ยังมีประโยชน์ด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยอีกด้วย โดยตามตำราจีน เรียกว่า กังสดาล ?ระฆังทิพย์? หรือ กระดิ่งลม ภูมิปัญญาไทยสมัยโบราณ ทำไว้เพื่อบ่งบอกทิศทางลม ส่วนในทางฮวงจุ้ย และความเชื่อของคนไทยสมัยก่อน เชื่อว่า โมบาย หรือ กังสดาล สามารถป้องกัน ขจัด ขับไล่สิ่งชั่วร้ายที่มีอยู่ในบ้านออกไปได้ ไม่ว่าจะเป็นภูตผีปีศาจ วิญาญร้าย เป็นการสะเดาะเคราะห์ …

Posted in ความเชื่อ, หลักฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย | Tagged , , , , | Leave a comment