Category Archives: ฮวงจุ้ยห้องครัว

ห้องครัว ตามหลัก ฮวงจุ้ย

ตำรา ฮวงจุ้ย เชื่อว่า ห้องครัว เป็นบ่อเกิดของการกิน สุขภาพ ซึ่งจะทำให้เป็นมงคลต่อเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องดูแลความสะอาดใน ห้องครัว ตำแหน่งที่ตั้งขอ งห้องครัว ควรอยู่หลังบ้าน ถ้าตำแหน่งของ ห้องครัว ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมจะเกิดอุปสรรคมากมายต่อเจ้าของบ้าน ตำแหน่ง ห้องครัวถูกหลัก ฮวงจุ้ย 1.ห้องครัว ไม่ควรจะอยู่ติดกับห้องน้ำ 2.ห้องครัว ไม่ควรหันไปทางเดียวกับประตูบ้าน ถ้าประตู ห้องครัว หันไปทางเดียวกับประตูบ้าน จะเป็นการขัดลาภ ผิดหลักของ ฮวงจุ้ย อย่างยิ่ง 3.เตาไฟไม่ควรอยู่ตรงแท๊งน้ำ 4.ตำแหน่งของ ห้องครัว อยู่หน้าบ้านจะก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในครอบครัว ฉะนั้นที่บ้านของคุณมี ห้องครัว อยู่หน้าบ้าน จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและโชคลาภ วิธีแก้ไข ให้ …

Posted in ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยห้องครัว | Tagged , , , , | Leave a comment

ดูดวง ฮวงจุ้ย เหลือเชื่อ ตั้งเตาในครัว เสริมดวง

ไม่อยากจะเชื่อว่า เตาทำกับข้าว ที่เราใช้คั่วพริก ผัดกะเพรา ทอดไข่อยู่ทุกวันนี่ จะมีส่วนทำให้ดวงตก หรือดวงขึ้นได้ด้วย งงล่ะสิ!! อย่าเพิ่งงง ลองอ่านดู ต่อไปนี้จะเป็นหลักในการวางเตาทำกับข้าวในห้องครัวของคุณ เพื่อที่จะช่วยเสริมดวงในชีวิตให้ดีขึ้น – อย่าติดตั้งเตา ตรงกับประตู เพราะจะเป็นการชักนำเพื่อนเข้ามากิน แล้วก็จากไป ตัวเราจะจนลง ไม่ดี – เตาแก๊สห้ามตั้งติดกับก๊อกน้ำหรืออ่างล้างชาม – ไม่ควรตั้งเตาเล็งไปที่ประตู ถ้าจำเป็นจริงๆ ให้แก้เคล็ดด้วยการแขวนลูกแก้ว และผ้าม่าน – หัวเตาแก๊สควรมี 3,5,7 หัวเตาจะดีที่สุด – ไม่ควรวางเตาไว้บนท่อระบายน้ำหรือท่อประปา แก้เคล็ดโดยการปิดด้านบนให้มิดชิด – ด้านหลังเตาแก๊สห้ามมีบ่อน้ำ ถ้ามีแก้เคล็ดโดยการปิดผ้าม่านไม่ให้เห็น – ด้านหลังเตา อย่าให้ห่างผนังมากเกินไป เว้นช่องแค่พอประมาณ …

Posted in ความเชื่อ, ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยบ้าน, ฮวงจุ้ยห้องครัว, ฮวงจุ้ยห้องนอน, ฮวงจุ้ยเสริมความรัก | Tagged , , | Leave a comment

การจัดห้องครัวหลักเบญจธาตุ

บ้าน หรือ ที่พักอาศัยทุกหลัง ล้วนจำเป็นต้องมีห้องครัวไว้ประจำบ้าน เพราะเราจะเติบโต ได้ก็ ต้องอาศัยอาหารหล่อเลี้ยงชีวิต มนุษย์เราทุกคนทันทีที่เกิดมามีลมหายใจ ก็ต้องกิน อาหาร เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโต คลายทุกข์ที่เกิดจากความหิว บ้านใดที่มีสมาชิกอยู่รวมกันมาก ห้องครัวคือจุดรวมของจิตใจของคนในบ้าน เพราะครัวจะทำให้ทุกคนท้องอิ่มหายหิวได้ การวางสัดส่วนของห้องครัวจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อยู่อาศัยว่าจำเป็นมากน้อยแค่ไหน เมื่ออยู่หลายคน ห้องครัวก็ต้องจัดวางสัดส่วนตามความเหมาะสม เช่น สมาชิกในบ้าน ไม่ค่อยอยู่บ้านหรือไม่ชอบประกอบอาหาร แต่มีห้องครัวที่ใหญ ่โตกว้างขวางกว่า ห้องอื่นที่มี ีความสำคัญกว่าห้องครัว นั่นถือว่าเราใช้พื้นที่เกินความ จำเป็น หรือสมาชิก ในบ้านมีความ ผูกพันกับกิจกรรมในครัว แต่พื้นที่ห้องครัวคับแคบเกินไปไม่สัมพันธ์กัน ก็ต้องแก้ไข เรามาดูความหมายและ การจัดห้องครัวแบบพื้นฐานมีหลักพอสังเขปดังนี้ ตำแหน่งที่ตั้งห้องครัว – ตำแหน่งเตาไฟ – ตำแหน่งอื่นๆ เท็จจริงเช่นไรก็ขอให้พิจารณาด้วยตัวเองนะคะ …

Posted in ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยบ้าน, ฮวงจุ้ยห้องครัว | Tagged , , , , , | Leave a comment

ฮวงจุ้ยหินหมุนนำโชค

หินหมุนนำโชค นับว่าเป็นอีกสิ่งมงคลที่มีเกือบจะแทบทุกบ้าน เป็นตัวกระตุ้นให้โชคลาภไหลเวียนเข้าบ้าน หรือ ร้านค้าได้อย่างดี เนื่องจากน้ำเป็นตัวกระตุ้นในทางเดินของชี่ให้ไหลเวียนได้ดี เช่น ประตูหน้าบ้าน ประตูทางเข้าบ้าน หรือทำสระน้ำ น้ำตกขึ้นภายในบริเวณบ้าน น้ำในความหมายของฮวงจุ้ยก็คือโชคลาภอยู่แล้ว น้ำจะเป็นตัวดึงพลังชี่ให้ไหลเวียน ได้อย่างสะดวกอีกด้วย หลักในการวางน้ำหน้าบ้าน หัวใจสำคัญคือ อย่าให้น้ำนิ่ง เพราะถ้าน้ำนิ่งแล้ว ก็เท่ากับ น้ำตาย โชคลาภก็จะนิ่งไปด้วย จึงจำเป็นต้องกระตุ้นให้น้ำเคลื่อนไหวตลอดเวลา ขอบคุณข้อมูลจาก FW Mail ภาพประกอบจาก Photos.com

Posted in หลักฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยห้องครัว | Tagged , , | Leave a comment

ฮวงจุ้ยห้องครัว….ใครคิดว่าไม่สำคัญ

ในบ้านของทุกคนคงมีครัวกันอยู่แล้วทุกบ้าน แต่หลายคนมักจะมองข้ามความสำคัญของหลักฮวงจุ้ยในห้องครัวไป เพราะคิดว่าไม่จำเป็น ไม่สำคัญยืนทำอาหารตรงไหนก็ได้ เอาที่สะดวกไว้ก่อนแต่หารู้ไม่ว่าคุณกำลังคิดผิด เพราะการยืนปรุงอาหารผิดที่นั้นก็ส่งผลเสียต่อคุณ และคนในบ้านได้เช่น ตำแหน่งของการจัดวางเตาไฟที่ทำให้ผู้ ปรุงอาหารต้องหันหลังให้ประตูครัวนั้นเป็นตำแหน่งที่ผิดอย่าง มาก จุดยืนที่ดีที่สุด คือ จุดที่ผู้ปรุงอาหารสามารถทำอาหารไปโดยมอง เห็นประตูครัวและผู้ที่จะเข้ามาในครัวได้ชัดเจน การยืนหันหลังให้ประตูครัวเป็นจุดอัปมงคลและจะส่งผลให้สุขภาพคนในบ้านไม่ดี และ ความมั่งคั่งถูกทำลายไปเช่นเดียวกับความสามัคคีปรองดองก็จะถูกบั่นทอนลงไป ด้วย เมื่อชี่กระจัด กระจาย ยามคนปรุงอาหารตกใจหรือเสียขวัญกับผู้ที่เข้ามาข้างหลัง หากจัดตำแหน่งใหม่ไม่ได้ ให้แก้ไข ปรับปรุงด้วยการแขวนกระจกเงาไว้ให้คนครัวมองเห็นประตูและผู้ที่เข้ามาทางด้านหลังได้ ขอบคุณข้อมูลจาก FW Mail ภาพประกอบจาก Photos.com

Posted in ความเชื่อ, ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยคอนโด, ฮวงจุ้ยบ้าน, ฮวงจุ้ยพี้นฐาน, ฮวงจุ้ยห้องครัว | Tagged , | Leave a comment

ฮวงจุ้ย : ต้นไม้เสริมมงคล

การใช้ต้นไม้ตกแต่งบ้าน ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะต้องดูว่า ต้นไม้แต่ละชนิดปลูกแล้วบันดาลโชคลาภ หรือส่งเสริมเจ้าของได้อย่างไร แม้ไม่พื้นที่นอกบ้านที่มากพอ จะปลูกในบ้านก็ได้   ต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตและความมีชีวิตชีวา ลองแต่งบ้านด้วยต้นไม้ดูบ้าง แล้วคุณจะพบกับความเปลี่ยนแปลงที่ดีที่เห็นได้ชัด การมีต้นไม้เขียวชอุ่มรอบๆ บ้าน นอกจากจะทำให้ความรู้สึกสดชื่นแล้ว ยังบันดาลให้คนในบ้านมีฐานะร่ำรวยและประสบความสำเร็จในอาชีพการงานด้วย ถ้าบ้านคุณมีพื้นที่มามากนัก ก็อาจจะจัดเป็นสวนเล็กๆ ด้วยการหากระถางต้นไม้ดอกมาจัดวางไว้ให้สวยงาม เพื่อเรียกโชคลาภเข้าสู่บ้าน คุณอาจจะจัดวางกระถางเล็กๆ ตามมุมต่างๆ หรืออาจใช้ไม้ใบกระถางใหญ่ตั้งไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งในห้องรับแขก หากคุณจะใช้ไม้จริง ก็ควรหมั่นดูแลต้นไม้ให้สดชื่นอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้เหี่ยวแห้งเฉาตาย เพราะบ้านที่เหมือนฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูฝนตลอดกาลถือว่าเป็นมงคลมาก จะดลบันดาลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างสูง ถ้าไม่สะดวกในการดูแลไม้จริง ก็ลองหาไม้พลาสติกหรือต้นไม้เทียมมาตกแต่งบ้านดูได้ แต่ก็ควรเลือกแต่งแค่พองาม ไม่รกครึ้มเกินไป คุณสามารถจัดแต่งต้นไม้ไว้ได้ทุกที่ในอาณาเขตบ้าน เช่น ห้องรับแขก ห้องครัว ห้องนอน ห้องทำงาน ระเบียงบ้าน ขอบหน้าต่าง หรือที่อื่นๆ จะจัดวางกับพื้นหรือบนชั้นโชว์ …

Posted in ความเชื่อ, ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยห้องครัว, ฮวงจุ้ยห้องทำงาน, ฮวงจุ้ยห้องนอน, โหราศาสตร์จีน | Tagged , , , , | Leave a comment

เสริมดวงด้วยการจัดบ้านตามความเชื่อญี่ปุ่น

วิธีการเสริมดวงที่ว่า ก็ได้มาง่ายๆ จากการ ทำความสะอาด และ จัดบ้าน ให้สะอาด เรียบร้อย และเข้าที่ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก สิ่งไม่ดีที่อยู่ในบ้าน จะได้ไหลออกไปไม่มีเหลือ การ ทำความสะอาด และ จัดบ้าน ในแบบญี่ปุ่น สามารถแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ได้ 6 ส่วน ตามดวงด้านที่ต้องการจะเสริม ถ้าต้องการเสริมดวงหน้าที่การงาน ต้องทำความสะอาดและจัด ตู้เก็บรองเท้า ถ้าเป็นดวงด้านสุขภาพ ต้องมุมต่างๆ ที่อยู่ในห้องนอน โดยให้ความสำคัญที่รอบๆ เตียงนอน ถ้าเป็นดวงเรื่องเงินๆ ทองๆ ต้องทำความสะอาด ห้องน้ำ ให้เอี่ยมอ่อง ถ้าดวงความรัก ต้องขัดและจัดสิ่งของต่างๆ ที่อยู่บริเวณ อ่างล้างหน้า ให้เป็นระเบียบ …

Posted in ความเชื่อ, ดูฮวงจุ้ย, หลักฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยร้านค้า, ฮวงจุ้ยห้องครัว, ฮวงจุ้ยห้องทำงาน, ฮวงจุ้ยเสริมความรัก, ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน, โหราศาสตร์จีน | Tagged , , , , | Leave a comment

จัดสุขภาพด้วย 3 ห้องฮวงจุ้ย

เช่นเดียวกับหลักการจัดฮวงจุ้ยเพื่อสุขภาพ ที่ดูเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแต่ให้ผลเปลี่ยนแปลงชีวิตใครหลายคน ทุกวันนี้แม้วิชาการกำลังเป็นเพียงคำอธิบายเสริมบางส่วนของฮวงจุ้ยแต่ก็มีน้ำหนักพอให้ศาสตร์นี้เป็นที่ยอมรับอย่าง กว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในแถบตะวันตกที่เริ่มตระหนักถึงภูมิปัญญาตะวันออก ฮวงจุ้ย เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศในระดับต่างๆ ทั้งระบบ นิเวศใหญ่ เช่น ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ การเคลื่อนย้ายตำแหน่งดาว และระบบนิเวศเล็กๆ เช่น สังคม ชุมชน บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ชาวจีนเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณแล้วว่า อวัยวะต่างๆ จะทำงานได้ต้องมีพลังงานเรียกว่า พลังชี่ ซึ่งเป็นอย่างเดียวกับมวลพลังของโลกและจักรวาล อันหมายถึงกระแสลม น้ำ สนามแม่เหล็ก ดวงดาว พลังงานต่างๆ ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น การจะมีสุขภาพดีต้องได้รับพลังพลังชี่ที่เพียงพอและมีการหมุนเวียนที่ดีและนี่คือส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่คุณทำได้เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยและโชคลาภอันสมบูรณ์ 1. จัดห้องนอน ห้องนอนไม่ควรอยู่ทางทิศตะวันตก เพราะรับแสงแดดช่วงบ่ายเป็นระยะเวลานาน สะสมความร้อน ทำให้นอนไม่ค่อยสบาย หลับไม่สนิทและเกิดอาการอ่อนเพลียได้ ประตูห้องนอนไม่ควรตรงกับห้องสุขาอาจทำให้มีปัญหาสุขภาพเสื่อมโทรม เจ็บออดๆ แอดๆ …

Posted in ความเชื่อ, ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยห้องครัว, ฮวงจุ้ยห้องนอน, ฮวงจุ้ยห้องน้ำ | Tagged , , , , | Leave a comment

ฮวงจุ้ย : ตรวจสอบฮวงจุ้ยที่บ้านคุณ

ฮวงจุ้ยมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนทั้งผลระยะสั้นและระยะยาว โดยเกิดจากการที่รูปสัญลักษณ์หรือรูปทรงของที่ดิน อาคาร หรือบ้านที่อยู่มีลักษณะไม่ถูกต้อง ก็จะค่อยๆ สะสมพลังร้ายเข้ามาอยู่ภายใน พอผ่านไปหลายๆ ปี ก็จะเริ่มส่งผลร้ายต่อผู้ที่อยู่อาศัย ลักษณะภายนอกบ้านที่ไม่ถูกต้อง บ้านมีลักษณะเป็นรูปตัว L, W, U, H ทำให้มีมุมเว้าแหว่ง พลังหมุนเวียนไปไม่ราบรื่น มีเสาไฟฟ้า ต้นไม้ วัตถุหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ที่บริเวณภายนอกของประตูเพราะขวางทิศทางที่กระแสพลังจะเข้า ตึกสูงที่อยู่ใกล้ๆ ทั้งด้านหลัง ทางซ้ายหรือขวา สูงมากเกินไป กำแพงที่เก่าดูสกปรก ขึ้นรา หรือกำแพงบ้านสูงมากเกินไป สร้างบ้านโดยถมดินยกสูงเกินไป เหมือนอยู่บนเนิน พลังจะเทออกหมด มีสะพาน หรือทางสามแพร่งที่พุ่งแทงเข้ามา บ้านที่มีเหลี่ยมตึกของอาคารอื่น หรือหน้าจั่วชี้แทงมาที่ด้านหน้า หลั งซ้าย ขวา บ้านที่อยู่ระหว่างช่องว่างของตึกสูง เป็นช่องลมพิฆาตที่ไม่ดี …

Posted in หลักฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยคอนโด, ฮวงจุ้ยบ้าน, ฮวงจุ้ยประตูบ้าน, ฮวงจุ้ยพี้นฐาน, ฮวงจุ้ยห้องครัว, ฮวงจุ้ยห้องนอน, ฮวงจุ้ยห้องน้ำ, ฮวงจุ้ยเสริมความรัก, ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน, โหราศาสตร์จีน | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ฮวงจุ้ย : เรื่องหมูหมู แต่งห้องน้ำถูกหลักฮวงจุ้ย

ขึ้นปีหมูมา หลายคนก็ว่าดี หลายคนก็ว่าไม่ดี เพราะเป็นปีหมูไฟ แต่ไม่ว่าจะเป็นปีหมูไฟ หรือเป็นปีหมูหมู โฮมเวิร์คจัดมหกรรมสินค้าตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้า “โฮมเวิร์ค เอ็กซ์โป ครั้งที่ 2 ลดยกใหญ่ ครั้งใหม่ ใหญ่กว่าเดิม” ที่จะมีขึ้นในวันที่ 16-25 กุมภาพันธ์นี้ และเพิ่มความเข้มข้น งานนี้ได้รับเกียรติจาก อ.คฑา ชินบัญชร โหรพยากรณ์แนะเคล็ดลับแก้เคล็ดพร้อมเสริมมงคลบ้านรับปีหมู ที่ไบเทค บางนา? อ.คฑาบอกว่า ไม่ควรตกใจว่าปีนี้เป็นปีหมูไฟและทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเลวร้ายทั้งหมด ทางที่ดีควรหาความสุขเข้าบ้าน ทำให้ที่อยู่อาศัยส่งเสริมชีวิตให้เจริญรุ่งเรื่องโดยใช้หลักฮวงจุ้ยในการตกแต่งบ้าน “เริ่มด้วยห้องน้ำที่หลายคนมักมองข้าม จริงๆ แล้วห้องน้ำมีความสำคัญไม่แพ้ห้องอื่นๆ ห้องน้ำที่ดีต้องยึดหลัก 5 ส. คือ สว่าง สะอาด สงบ สะดวก และสบาย …

Posted in ดูฮวงจุ้ย, หลักฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยคอนโด, ฮวงจุ้ยห้องครัว, ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน, โหราศาสตร์จีน | Tagged , , , , , , | Leave a comment

เคล็ดลับการปรับฮวงจุ้ยสำหรับ ปีกุน 2550

สรุปการบรรยายพิเศษเรื่อง เคล็ดลับการปรับฮวงจุ้ย สำหรับปีกุน 2550 โดย อาจารย์ธวัชพงศ์ ธนิตลิมปะพงศ์? ทิศที่ดี และไม่ดี ของปีกุนไฟ 2550 โดยดูว่าหน้าบ้านหรือสถานที่ทำงานหันไปทางทิศนั้น ๆ -?? ?ทิศเหนือ เกิดการทะเลาะวิวาท แย่งชิง สูญเสีย สูญหาย แก้ไข ด้วยการติดตราตำรวจ ตราแผ่นดิน หรือสัญลักษณ์ปากัวเบอร์ 6 ไว้ที่หน้าประตูบ้าน -?? ?ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดเหตุร้าย สูญหาย สูญเสีย เป็นทิศที่ร้ายแรงที่สุดในปี 2550 แก้ไข ด้วยการใช้น้ำ 5 ขันราดหน้าประตูบ้านที่ตรงกับทิศนี้ โดยเริ่มราดตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550 …

Posted in หลักฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยบ้าน, ฮวงจุ้ยห้องครัว, ฮวงจุ้ยห้องนอน, ฮวงจุ้ยเสริมความรัก, ฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน, โหราศาสตร์จีน | Tagged , , , , , , | Leave a comment

ฮวงจุ้ย ครัว สัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและร่ำรวย

ปกติการสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยนั้น ก็เพื่อให้เจ้าบ้านและสมาชิกของบ้านมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีทรัพย์สินเงินทองให้เก็บ ในวิชาฮวงจุ้ยจึงได้เน้นหรือให้ความสำคัญแก่เรื่องของห้องครัวเป็นพิเศษ เพราะห้องครัวเป็นสถานที่ผลิตและปรุงอาหารในสมัยก่อนการวางตำแหน่งห้องครัวมักจะนิยมไว้ทางด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ ทั้งนี้ก็เพื่ออาศัยในเรื่องของแสงแดดและทิศทางลมที่ผ่านเข้ามาช่วยให้จุดไฟติดได้ง่าย ทิศทั้งสองนั้นไม่ร้อนจนเกินไป หากอยู่ด้านตะวันตกแสงแดดที่ร้อนจัดอาจทำให้อาหารเสียได้ง่าย เรื่องของตำแหน่งการวางครัวบางท่านหรือบางทฤษฎีก็ยึดหลักในเรื่องของทิศทางที่สัมพันธ์กับเรื่องของธาตุ เช่นธาตุไม้ ( ทิศตะวันออก ) ก่อให้เกิดธาตุไฟ ( ทิศใต้ ) เป็นตัวกำหนดตำแหน่ง ในบางยุคบางสมัยก็เชื่อว่าครัวเป็นตัวกำหนดโชคลาภ เป็นเหมือนท้องพระคลังหรือขุมทรัพย์ ตำแหน่งครัวจึงไม่ควรวางไว้ในตำแหน่งที่คนนอกสามารถมองเห็น เพราะโชคจะถูกแย่งชิง หรือไม่ก็โชคจะโบยบินหนีออกไปจากบ้านได้ง่าย จึงไม่นิยมวางครัวไว้หน้าบ้าน หรือพอเดินเข้าบ้านก็เจอกับห้องครัวเลยหากอยู่หน้าบ้านหรืออยู่กลางบ้านอาจจะส่งผลไม่ดีในเรื่องของการเก็บเงินทองไม่อยู่บ้าง ถูกโกงบ้าง แต่มีข้อสังเกตประการหนึ่ง ร้านอาหารหลายแห่งในปัจจุบันมักจะวางครัวอยู่หน้าร้าน มองดูขายดีเป็นเทน้ำเทท่า แต่ก็เป็นสิ่งที่มองเห็นจากภายนอกเท่านั้น ข้อเท็จจริงภายในที่เกิดขึ้นก็คงยากที่จะรู้ ครัวจะต้องมีความสมดุลของ หยิน-หยาง สะอาด มีแสงสว่างและยังจะต้องมีการถ่ายเทอากาศที่ดีด้วย ตำแหน่งของห้องครัวโดยทั่วไปจึงมักจะวางไว้หลังบ้าน เพราะการระบายกลิ่นไอ หรือควันที่เกิดจากการปรุงอาหารสามารถทำได้ง่าย ไม่เป็นการรบกวนเพื่อนบ้านเหมือนกับการวางไว้หน้าร้าน …

Posted in ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยห้องครัว | Tagged , , , | Leave a comment