Tag Archives: ของแต่งบ้านที่เป็นมงคล

ของมงคล ที่ควรมีไว้ในบ้าน

การเลือกของประดับตกแต่งเข้าบ้านก็ควรเสริมศิริมงคลกับตัวเราและคนในครอบครัวด้วย แนะนำเป็นของที่หาได้ง่ายเพื่อใช้นำไปฝากเจ้าของบ้านที่เพิ่งขึ้นบ้านใหม่ – พระสังกัจจายน์ เป็นเทพเกี่ยวกับความมั่งคั่ง ทิศที่ควรตั้งพระสังข์กัจจายน์ คือ ตั้งในห้องรับแขก หรือ ห้องอาหาร ให้พระหันเข้าหาโต๊ะรับแขกหรือโต๊ะอาหาร มุมที่จัดตั้งพระควรโปร่ง สว่าง และทำความสะอาดได้ง่าย เชื่อกันว่า นอกจากพระยิ้มจะนำโชคมาสู่บ้านคุณแล้ว ยังก่อให้เกิดความอบอุ่นอารมณ์ดีแก่คนในบ้านอีกด้วย – ฮก ลก ซิ่ว เทพเจ้าทั้ง 3 นี้ จะช่วยดลบันดาลให้คุณมั่งคั่ง ร่ำรวย มียศศักดิ์ และสุขภาพแข็งแรง ควรตั้งไว้ในตำแหน่งที่เทพทั้ง 3 หันหน้าเข้าหาโต๊ะรับแขก และควรเป็นจุดที่มีแสงสว่างพอสมควร ไม่อยู่ในมุมทึบอับเกินไป ห้ามตั้งเทพ ฮก ลก ซิ่ว หันหน้าเทพทั้ง 3 ออกสู่หน้าต่าง …

Posted in ฮวงจุ้ย, ฮวงจุ้ยบ้าน | Tagged , , , , , , | Leave a comment