อาจารย์ สุรเมธ สัจจอิสริยวุฒิ

อาจารย์ สุรเมธ สัจจอิสริยวุฒิ (อ.เล็ก, Master Suramet Sajjaisariyavut : Master Lek)

ประวัติการศึกษา

 • มัธยมปลาย โรงเรียน เซนต์คาเบรียล สามเสน กรุงเทพมหานคร
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (โซลิตสเตทอิเล็คทรอนิคส์) เกียรตินิยมอันดับ 2?ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (ไฟฟ้า)?ภาควิชาอิเล็คทรอนิคส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ประวัติการทำงานด้านการศึกษา

 • เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาดิจิตอลคอมพิวเตอร์ และเพื่อการรับเชิญสำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เมื่อปี พ.ศ. 2532 – 2533
 • อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานสำหรับการสอบวิทยานิพท์ สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาคณิตศาสตร์และภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เมื่อปี พ.ศ. 2532 -2533
 • อาจารย์ประจำ ภาควิชาอิเล็คทรอนิคส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2541 – 2542

ด้านธุรกิจ

 • เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซฟเวย์เทคโนโลยี ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายส่งและปลีกอุปกรณ์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
 • หน่วยความจำ GeIL จากประเทศไต้หวัน
 • Power supply ?Enhance? จากประเทศไต้หวัน
 • เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท วีริชอินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปลีกและส่ง ผลิตภัณฑ์ DVD เปล่า ?Data Ohayo?

ประวัติผลงานทางวิชาการด้านอื่นๆ

 • เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมจำกัดไวรัสคอมพิวเตอร์ ชื่อ ศิริราช (Siriraj) ซึ่งเป็นโปรแกรมกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวแรกของประเทศไทย เป็นวิทยาทานและใช้กันมากที่สุด เมื่อ ปี พ.ศ. 2529
 • เป็นนักวิทยุสมัครเล่นชั้นกลาง (intermediate class) ที่ได้รับอนุญาตในการติดต่อวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศสัญญาณเรียกขาน HS3DF
 • เป็น กรรมการฝ่ายเทคนิค ของคณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 สมัยติดต่อกัน
 • เป็นนักวิทยุสมัครเล่นคนแรกที่รับการติดต่อระหว่างประเทศในการติดต่อระหว่างเกาะในกลุ่ม AS-101
 • เป็นผู้ริเริ่มเผยแพร่ความรู้ การติดต่อวิทยุสมัครเล่นโดยการสะท้อนดวงจันทร์ (Earth Moon Earth : EME) ในประเทศไทย

การศึกษาด้านศาสตร์ทางด้านตะวันออก

 • วิชาโหราศาสตร์ไทย สาขา ?สิบลัคนา? กว่า 15 ปี
 • วิชาโหงวเฮ้ง กว่า 15 ปี
 • วิชาฮวงจุ้ย กว่า 8 ปี โดยศึกษาเป็นพิเศษทางด้านสุสานโดยตรงจากปรมาจารย์ Grand Master Francis Leyau แห่งมาเลเซียและสิงค์โปร์

ความชำนาญ

 • การหาทำเลสำหรับสุสาน และ จุดเสริมดวง
 • การจัดฮวงจุ้ยสำหรับบ้าน อาคาร สำนักงาน โรงงาน และ สถานที่ทัวไป
 • เสวียนคงเฟยซิ๋ง (Xuan Kong Fei Xing)
 • เสวียนคงต้ากั้ว (Xuan Kong Da Gua)
 • เสวียนคงลิ่วฟ่า (Xuan Kong Liu Fa)
 • โหราศาสตร์ไทยสาขา สิบลัคนา
 • การดูลักษณะบุคคล (โหงวเฮ้ง)

“ทำไมถึงมาสนใจและศึกษาฮวงจุ้ย ทั้งที่เรียนมาตลอดชีวิตกับ วิทยาศาตร์ทางตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์”

เนื่องจากได้พบปัญหาเรื่องวุ่นวายกับตัวเอง โดยไม่สามารถหาสาเหตุได้ โดยประสพกับปัญหาใหญ่ๆอย่างต่อเนื่องทุกๆ 2 สัปดาห์ และสุดท้ายคือคุณพ่อเสียชีวิตแบบกระทันหันในต่างประเทศ โดยไม่มีสาเหตุหรืออาการมาก่อน แม้ว่าจะรู้ว่าจะเจอปัญหาจากการพิจารณาดวงชะตาของตนเอง แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ จึงคิดว่าน่าจะมีอะไรที่มากกว่าเรื่องของดวงชะตา จึงทำให้สนใจค้นคว้าหาสาเหตุของปัญหาและได้คำตอบทั้งหมดจากการพิจารณาตามหลักการทางฮวงจุ้ย ทำให้เกิดความอยากรู้ศึกษาให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น เมื่อยิ่งศึกษาก็ยิ่งได้รับคำตอบชัดเจนมากขึ้น จนสามารถทำนายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้านไม่ว่าในอดีตหรืออนาคตได้อย่างชัดเจน พร้อมกับสามารถใช้วิชาฮวงจุ้ยที่เรียนมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้อื่น เช่น คนที่มีหนี้กว่า 100 ล้านบาท สามารถทำให้จบปัญหาได้ภายในเวลาเพียง 3 ปี ทำให้สนใจที่ศึกษาต่อเพื่อเข้าสูงขอบเขตความรู้ชั้นสูงทางด้านฮวงจุ้ยคือ การหาทำเลที่ดีเพื่อสร้างสุสาน จึงตัดสินใจไปเรียนต่อกับท่านปรมาจารย์สายตรงระดับโลก และได้รับความเมตตากรุณาในการถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้อย่างเต็มที่

ความสำคัญของการจัดสุสาน

การหาทำเลเพื่อทำสุสานเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ด้านตะวันออกโบราณ ที่ชักนำเอาพลังของธรรมชาติเพื่อให้ส่งผลกับลูกหลาน ซึ่งสุสานแต่ละแห่งจะส่งผลกับลูกหลานได้ถึง 5 ชั่วคน ดังนั้นสุสานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีทิศทางที่ถูกต้อง จะส่งผลให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่อง 5 ชั่วคนนั่นเอง ในขณะเดียวกันสุสานที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและมีทิศทางองศาที่ไม่ถูกต้อง ย่อมส่งผลให้ลูกหลานเกิดความเสียหายต่อเนื่อง 5 ชั่วคนเช่นเดียวกันนั่นเอง ดังนั้นการหาทำเลเพื่อทำสุสานจึงเป็นเรื่องสำคัญมากมาตั้งแต่โบราณ สังเกตุได้จากกรณีการหาทำเลเพื่อก่อสร้างสุสานให้จักรพรรดิจีน โดยเฉพาะจักรพรรดิองค์สำคัญๆ จะพยายามหาทำเลที่ดีมากๆเพื่อเป็นสุสานของตนเอง เพื่อส่งผลให้ลูกหลานราชวงศ์เจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องไปยาวนาน

การหาทำเลทำจุดเสริมดวง (เจ่าอุ่ง หรือ สุสานคนเป็น)

นอกจากการหาทำเลเพื่อทำสุสานแล้ว ยังสามารถใช้เทคนิคหาทำเลแบบเดียวกันในการส่งเสริมให้บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพหรือให้ได้รับความเจริญรุ่งเรือง เช่น ป่วยแล้วให้มีสุขภาพดีขึ้นจนหายป่วย หรือ ไม่มีบุตรทำให้มีบุตร หรือ ไม่มีโชคลาภทำให้มีโชคลาภ หรือ ทำให้ได้เลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น ซึ่งแต่สำนักจะมีวิธีการในการจัดการแตกต่างกันออกไป คือ นำเอาสิ่งที่แทนความเป็นตัวบุคคลนั้นมาใส่แทน เช่น เส้นผม เล็บ ผิวหนัง เลือด น้ำลาย เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่นำมาแทนนี้จะขึ้นกับหลักการของแต่ละสำนักวิชา หรือในบางสำนักก็นำเอาต้นไม้มาแทนบุคคลก็มี

การทำเสริมดวงสามารถทำได้กับทุกบุคคลไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สุขภาพ การเงิน โชคลาภ หน้าที่การงาน ผู้สนับสนุน บุตรหลาน จุดสำคัญอันหนึ่งของการทำเสริมดวงคือ จะต้องมีสถานที่ซึ่งมีพลังที่ดีในการส่งเสริม และเมื่อได้ทำเสริมดวงแล้วจะต้องปฎิบัติตัวให้มีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี จึงจะทำให้ได้รับผลดีอย่างต่อเนื่องจากการทำเสริมดวง

เคล็ดวิชา ? จุดเด่น ? ความแตกต่าง ของวิชาหาทำเลที่ดีที่ได้เรียนมา จากทั่วไป

ในการหาทำเลเพื่อสุสานนั้นมีวิชาหลายวิชาตามสำนักฮวงจุ้ยต่างๆ สำหรับที่นำมาใช้งานคือสายซำง้วน ซึ่งจะแตกต่างกับสำนักอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางทิศทางใหญ่ๆ 8 ทิศหรือ 24 ทิศ ตามตัวอักษรจีน แต่สำหรับสำนักสายซำง้วนแล้ว จะมีวิชาขั้นสูง เสวียนคงต้ากั้ว ซึ่งจะแบ่งทิศต่างๆออกเป็น 64 ทิศย่อย ทำให้สามารถเลือกใช้พลังที่สูงสุดในทิศทางต่างๆ เพื่อส่งเสริมบุคคลและลูกหลานให้ได้ความเจริญก้าวหน้าสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยไม่สนใจทิศทางในแบบอื่นๆ นอกจากนั้นยังกำหนดผลที่ได้รับ บุคคลที่ได้รับผล และ ช่วงเวลาที่ได้รับผลได้ด้วย

ประวัติผลงานทางฮวงจุ้ยหยาง(อาคารบ้านเรือน)บางส่วน

 • จัดฮวงจุ้ยให้คนที่มีปัญหาหนี้สิน 100 ล้าน บาท หมดปัญหาใน 3 ปี
 • จัดฮวงจุ้ยให้คนเผาพลอยมีกิจการรุ่งเรืองขึ้น จากเตาเผา 3 เตา เป็น 11 เตา ภายใน 2 ปี จนขยายจำนวนเตาไม่ไหว เนื่องจากควบคุมเตาไม่ไหว
 • จัดฮวงจุ้ยให้กิจการร้านอาหารและกาแฟจากซบเซา เป็นดีขึ้นอย่างมากใน 3 เดือน
 • จัดฮวงจุ้ยสำนักงานใหม่ของตัวแทนประกันมีกิจการรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก
 • จัดฮวงจุ้ยให้ร้านเสริมสวย จากกิจการตกต่ำมากกลายเป็นมีงานจนถึงตี 1 ทุกวัน

ประวัติปรมาจารย์ ฟรานซิส หลีเหยา (Grand Master Francis Leyau)

 • เป็นปรมาจารย์ทางด้านหาทำเลทำสุสานและเสริมดวง กว่า 30 ปี
 • เป็นศิษย์สายตรงในรุ่นที่ 3 นับจากปรมาจารย์ Tan Yang Wu
 • เป็นศิษย์สายตรงเพียงคนเดียวของ ปรมาจารย์ Sui Beng
 • เป็นปรมาจารย์ที่ได้รับความไว้วางใจจากซินแสฮวงจุ้ยด้วยกันให้ทำจุดเสริมดวงและสุสาน
 • เป็นปรมาจารย์ที่มีลูกศิษย์ที่เป็นซินแสฮวงจุ้ยทั่วโลกกว่า 60%

ปิดการแสดงความเห็น