ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย เยน เบน

ท่านอาจารย์ฮวงจุ้ย เยน เบน

ท่านปรมาจารย์ฮวงจุ้ย เยน เบน

ท่านอาจารย์ ยู่ ซี หยิน (เยน เบน) Eu See Yin (Yen Ben) เป็นหนึ่งในศิษย์ของท่านอาจารย์ตันหยางหวู่ จากการร่ำเรียนและการเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาฮวงจุ้ยที่ได้มีประสบการณ์มากมาย ท่านได้เขียนหนังสือขึ้นมาสามเล่ม ในปลายทศวรรษ คศ. 1920 หนังสือเล่มแรกได้วางบนชั้นวางขาย ทั้งสามเล่มชื่อ ?Theory and Case Studies on Yang Feng Shui?ทฤษฎีและกรณีศึกษาของหยางฮวงจุ้ย เล่มที่สามได้ถูกเขียนโดยศิษย์ของท่านเมื่อท่านอยู่ที่ประเทศจีน เป็นกรณีศึกษาของ หยินและหยางฮวงจุ้ย

หนังสือเล่มแรกของท่านประกอบด้วยเรื่องราวทั้งหมด 195 เรื่องกรณีศึกษา และเล่มที่สองมี 260 เรื่อง กรณีศึกษาเหล่านี้รวบรวมชื่อเจ้าของสถานที่ ที่อยู่ของสถานที่นั้น เดือนปีที่เกิดการกระทบต่างๆก่อนการเข้าไปตรวจตรา และผลที่ได้หลังจากการเข้าไปแก้ไข บริเวณที่ครอบคลุมนั้นทั้งไกลและกว้างขวาง ทุกจังหวัดในประเทศจีน, บอร์เนียว, ชวา และ สุมาตรา, คาบสมุทรมาเลเซีย, สิงคโปร์, อินเดีย และไทย แต่ละกรณีได้ถูกวิเคราะห์และบันทึก ทำให้บันทึกนั้นเป็นแหล่งขุมทรัพย์แห่งความรู้ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ ทำให้โรงเรียนของท่านเหนือกว่าโรงเรียนฮวงจุ้ยอื่นๆที่ไม่มีเอกสารข้อมูลสำคัญเช่นนี้ หน้า 408-410
ของหนังสือเล่มนี้บันทึกกรณีของวัด Kek Lok Si ในปีนังซึ่งหลายคนอาจคุ้นเคย

ก่อนที่ท่านจะมาศึกษาวิเคราะห์ฮวงจุ้ย ท่านเป็นนักการศึกษาและสอนในโรงเรียนคาทอลิคที่เซี่ยงไฮ้ ที่นั่นท่านได้ประสบกับความขัดแย้งกับผู้บริหารเนื่องจากท่านเป็นชาวพุทธ ดังนั้นท่านจึงลาออกและเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการในโรงงานสิ่งทอ เป็นอีกครั้งที่ท่านได้พบกับความขัดแย้งกับศาสนาที่ท่านนับถือเมื่อมีการพ่นยาฆ่าแมลง และท่านไม่สามารถยอมรับการฆ่าสัตว์ที่เป็นการผิดศีลของศาสนาพุทธได้ ท่านจึงได้ลาออกอีกครั้งและอุทิศตนให้กับการทำงานให้ศาสนาอย่างเต็มเวลา และเริ่มทำหน้าที่บรรณาธิการให้กับนิตยสารและสอนคำเทศน์ ท่านอาจารย์เยนเบนได้มาที่สิงคโปร์เมื่อท่านบวชเป็นพระและหลังจากนั้นก็ย้ายไปอินโดนีเซีย ไม่นานนักบ้านของท่านได้ถูกไฟไหม้และทำให้ท่านต้องย้ายไปมาเลเซีย ไปอยู่ที่ปีนังแล้วย้ายไปที่คาเมรอน ไฮแลนด์ ที่ๆท่านได้ดูแลวัดSampo ในปี คศ. 1950 เนื่องจากปัญหาสุขภาพ ท่านจึงได้กลับมาอยู่ที่ปีนังที่ๆท่านได้เริ่มสอนฮวงจุ้ย ขณะนั้นเองที่ท่านอาจารย์หงฉวน Hong Chuan ได้เข้ามาเรียนฮวงจุ้ยจากท่าน ซึ่งต่อมาก็ได้กลายมาเป็นท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไป

ในปี 1958 ท่านอาจารย์เยนเบนได้จากไป หลังจากได้พบกับท่านอาจารย์สุยเปง Sui Beng ได้หนึ่งปี

English Translation
ท่านอาจารย์ฮวงจุ้ย เยน เบน

Grandmaster Yen Pen

Master Eu See Yin @ Yen Pen was one of Master T’an Yang Wu?s disciples. Having learnt all that he could from his mentor and acquired practical experiences, Master Eu See Yin @ Yen Pen authored three books for sale. His first book appeared on the shelves in the late 1920?s. Three of the books were entitled ?Theory and Case Studies on Yang Feng Shui?. A third book which had the same title as the pervious two was written by one of his disciples when Master Eu See Yin @ Yen Pen was in China, the recorded case studies on Yin andYang Feng Shui.

His first book contained 195 case studies and his second book had 260. These case studies included the name of the occupants, the addresses of the premises, the ?nature? of the year, the month and the resultant effects before inspection and the results after correction. The places he covered were far and wide. He covered all the provinces in China, Borneo, Java and Sumatra, Peninsular Malaysia, Singapore, India and Thailand. The case studies were analyzed and recorded, making them an invaluable source for research, which also made the school a class above other schools of Feng Shui which did not have similar documentations. In pages 408 to 410 of his second book, there is a case study on the Kek Lok Si Temple in Penang, which many people may be familiar with.

Prior to his research and analysis into Feng Shui, he was an educator and taught in a Catholic school in Shanghai. There, he encountered conflicts with the school authorities, as he was a Buddhist. Owing to this, he resigned and took up a position as a manager in a textile factory. Once more, he found that there was conflict with his religion as DDT was sprayed to kill the creepers and it was unacceptable to Buddhists to kill any living creatures. He once again resigned and committed his life to full time religious work. He therefore began editing magazines and preaching.

Master Eu See Yin @ Yen Pen arrived in Singapore where he became a monk, and later moved to Indonesia. It was while he was there that his house burnt down forcing him to relocate to Malaysia. He arrived in Penang and moved on to Cameron Highlands where he ran the Sampo Temple.

In 1950, owing to ill health he returned to Penang where he conducted Feng Shui classes. It was during this period that Master Hung Chuan enrolled and learnt Feng Shui of which he later became a master himself. This will be explained later on.

In 1957, Master Eu See Yin @ Yen Pen passed away, a year after meeting Master Sui Beng.

ปิดการแสดงความเห็น