ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย หงฉวน

ท่านอาจารย์ฮวงจุ้ย หงฉวน

ท่านอาจารย์ฮวงจุ้ย หงฉวน

อาจารย์หงฉวนได้ร่วมชั้นเรียนฮวงจุ้ยกับอาจารย์สุยเปงในทศวรรษ 1950 ท่านได้เรียนรู้ ฮวงจุ้ยและกลายเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากในกระบวนการ กลายเป็นที่ปรึกษาให้กับเศรษฐีและบุคคลผู้มีชื่อเสียงมากมายในสิงคโปร์

ในหนังสือพิมพ์ Nanyang Siang Pau — ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน คศ. 1987 พบว่ามีบทความหนึ่งเกี่ยวกับการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยโดยอาจารย์หงฉวนที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมไฮแอทในสิงคโปร์

ท่านได้ทำการวิเคราะห์ในปี คศ. 1973 เมื่ออัตราการเข้าพักที่ไฮแอทอยู่ที่ประมาณ 40% ในขณะที่การดำเนินงานในปี คศ. 1973, ท่านอาจารย์หงฉวนเลือกวันที่ฤกษ์ยามดีและเวลาอันเป็นมงคลเพื่อให้การดำเนินงานที่ที่มีน้ำพุอยู่ในช่วง 10 โมงเช้า ในวันเดียวกันเวลา 2pm หรือ บ่ายสองโมง จากนั้นโรงแรมไฮแอทได้รับโทรศัพท์จากเที่ยวบินสายที่ 747 ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่ล่าช้าและจำเป็นต้องมีห้องพักสำหรับ 380 ผู้โดยสาร ในวันที่สี่ หลังจากที่ได้ปรับฮวงจุ้ย โรงแรมถูกจองเต็ม ในการออกแบบใหม่และเสร็จสมบูรณ์ ไฮแอทมีอัตราการเข้าพักประมาณ 57% ในปีแรก, 69% ในปีที่สองและ 75% ในปีที่สาม นอกจากนี้ท่านยังได้ทำนายว่าหลังจาก 10 ปีนับจากวันที่ท่านทำการวิเคราะห์ ไฮแอทจะมีทางเข้าที่สองซึงเกิดขึ้นในปี คศ. 1984 อย่างน่าอัศจรรย์ ในปี คศ. 1979 ไฮแอทจะมีการอัตราการเข้าพัก 100% ซึ่งได้กำหนดให้ส่วนขยายที่เกิดขึ้นในปี คศ. 1984

เราได้รับการบอกเล่าว่า อาจารย์หงฉวนแนะนำให้โรงแรมไฮแอท ประเทศสิงคโปร์ ว่าให้มีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงใหม่ในปี คศ. 1983 / 84 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของฮวงจุ้ยยุค 6-7

หลวงพ่อหงฉวนได้ต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีของสิงคโปร์ นายลีกวนยูไปที่วัด Phor Kark See ในปี คศ. 1966

ท่านอาจารย์ฮวงจุ้ย หงฉวน

Grandmaster Hung Chuan

Hong Choon studied Feng Shui under Master Yen Ben in 1950s. He was imparted the secret Xuan Kong FengShui Theory of Tan’s School of San Yuan Feng Shui and became very competent in the art. This San Yuan Feng Shui comes under the famous Wu Chang Sect FengShui which originates in Wuxi, Jiangsu China.

In his stay in Singapore (as Abbot Phor Kark See Monastery), Master Hong Choon played a mentor and consultant role to many rich and influential individuals advising them in the aspect of Feng Shui well-being which includes his well known work at Grand Hyatt Hotel Orchard Road.

Brief History

Late Master Hong Choon was born in Xiahu village JinJiang, Southern Province of Fujian.. He was the only son in the family of six and was the favorite child in the family.

During his early days, he was send to a private school to study Chinese Classical Literature. As a child then, he was very conscious about importance of social serving. At the age of sixteen, he became a monk and devoted himself to the teaching of Buddhism.

At the age of eighteen, he went to Nan Pu Tuo Temple in Xiamen with his master, Venerable Seck Hui Quan where he had the opportunity to meet Bhikkhu Taixu and studied under him. During World War II (Japanese Invasion of China), he fled with his master and made his first stop in Singapore where they stayed at Long Sun See Temple and Phor Kark See Temple. They then left for Medan, Indonesia and later settle down at Meow Sian Lin Temple in Penang.

Later on after the death of his master, the Singapore Buddhist Lodge, Putuo Temple and the Chinese Buddhist Association invited him to lead Phor Kark See Temple at Bright Hill Drive Singapore. Master Hong Choon then made Singapore his home and was acknowledged by the local Chinese Buddhists as their highest religious leader.

Master Hung Chuan participated in Master Yen Pen?s Feng Shui classes in the 1950?s. He learned Feng Shui and became very competent, in the process turned into a consultant to many rich and famous people in Singapore.

In the Nanyang Siang Pau – Sunday Edition of 12 April 1987, there was an article about one of the Feng Shui analysis done by Master Hung Chuan which concerned the Hyatt Hotel in Singapore.

He did this analysis in 1973 when the occupancy ratio at the Hyatt was around 40%. At the time of the implementation in 1973, Master Hung Chuan chose an auspicious date and time to make the existing fountain operational at 10am. On the very same day at 2pm, the Hyatt received a call that a 747 flight had been delayed and rooms were required for the 380 passengers. On the fourth day after the implementation, the hotel was fully booked. On redesigning and completion, the Hyatt experienced growth in occupancy to around 57% in the first year, 69% in the second year and 75% in the third year. He also made a prediction that after 10 years from his date of analysis the Hyatt would have a second entrance, which did happen in 1984. Astonishingly, in 1979, the Hyatt was experiencing 100% occupancy rates, requiring an extension which happened in 1984.

We were told that Master Hung Chuan informed the Singapore Hyatt that a renovation would be needed to be carried out by 1983/ 84 in order to accommodate the change in Feng Shui reigning Period from 6 to 7.

ปิดการแสดงความเห็น