ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย สุย เปง

ท่านอาจารย์ฮวงจุ้ยสุยเปง

ท่านอาจารย์ฮวงจุ้ยสุยเปง

ท่านอาจารย์สุยเปงได้ร่ำเรียนวิชาฮวงจุ้ยมาจากท่านอาจารย์ตัน หยาง หวู่ ในช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อตอนที่ท่านอายุ 19 ปีท่านได้บวชเป็นพระในพุทธศาสนา และเมื่ออายุ38ปีท่านได้เข้าไปทำงานที่วัดที่ปีนัง

ประเทศมาเลเซียและได้นำหนังสือที่เขียนโดยท่านอาจารย์ตัน หยาง หวู่ติดตัวไปด้วย ท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร และแพทย์ผู้รักษา และยังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้คิดค้นสูตรน้ำมันรักษา Sampo

แรกเริ่มท่านได้เดินทางไปทั่วคาบสมุทรมาเลเซียเพื่อเผยแพร่คำสอนในพุทธศาสนาและช่วยเหลือผู้คนด้วยทักษะความรู้ด้านการแพทย์ของท่าน ในปี คศ. 1956 ในขณะที่ท่านได้ทำงานอยู่ในวัด Sampo ที่คาเมรอนไฮแลนด์ ท่านได้พบกับท่านอาจารย์ Eu See Ying @ Yen Pen ที่ประจำที่วัดนี้และได้ทราบว่าทั้งสองต่างก็เป็นศิษย์ของท่านอาจารย์ตัน หยาง หวู่เช่นกัน และจากนั้นก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นต่างๆในรายละเอียดเรื่องฮวงจุ้ยกัน อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ได้พบกันนั้นสั้นมากเพราะท่านอาจารย์

ช่วงที่ได้พบกันนั้นสั้นมากเพราะท่านอาจารย์ Eu See Ying @ Yen Pen ได้ป่วยและเดินทางกลับไปปีนัง ทีที่ท่านได้เสียชีวิตที่นั่นในปี คศ. 1957 หลังจากนั้นไม่กี่ปี ท่านอาจารย์สุยเปงก็ได้ขายลิขสิทธิ์น้ำมันรักษา Sampo ให้กับชาวสิงคโปร์เพื่อนำเงินมาซื้อที่ดินในรัฐโยโฮบารูห์เพื่อสร้างวัด Kuan Yin (Goddess of Mercy) หลังจากนั้นท่านก็ได้ก่อสร้างบ้านอุปถัมป์เด็กกำพร้าปัญญาอ่อนอีกด้วย

ในปี คศ. 1983 ท่านได้รับอาจารย์หลี่เหยา Leyau Yoke Sai (Francis) มาเป็นศิษย์ หลังจากอาจารย์หลี่เหยาได้เสาะหาท่านและได้มาเยือนถึงที่วัดด้วยตนเอง เป็นที่น่าสนใจอย่างมากที่ควรจารึกไว้ว่าการวางฮวงจุ้ยที่วัดแห่งนี้ท่านอาจารย์สุยเปงได้ทำด้วยตนเอง และด้วยการวางฮวงจุ้ยที่ดี ทำให้ท่านสามารถบริหารบ้านอุปถัมป์สำหรับเด็กกำพร้าปัญญาอ่อนที่มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 70,000 ริงกิตมาเลเซียต่อเดือนได้จากเงินบริจาค ซึ่งท่านก็ได้ถือว่าฮวงจุ้ยที่ท่านได้วางไว้นั้นมีประสิทธิผลทำงานได้ดีมาก

ในปี คศ. 1997 ท่านอาจารย์สุยเปงได้บริจาคเงินจำนวน 200,000 ริงกิตมาเลเซียให้กับคลังของรัฐ เพื่อเป็นกองทุนสาธารณะแก่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1998ท่านอาจารย์สุยเปงได้จากไปพร้อมทิ้งเงินเก็บมากกว่า 10 ล้านริงกิตมาเลเซีย ที่ดินสองแปลง และตึกร้านค้าสองชั้นจำนวน15ห้องใน Kulai รัฐโยโฮบารูห์เอาไว้ ทั้งหมดนั้นท่านได้บริจาคให้กับสมาคมพุทธศาสนาของมาเลเซีย

ท่านอาจารย์ฟรานซิส หลี่เหยา ได้ไปเยี่ยมเยือนท่านอาจารย์สุ่ยเปงในวันที่ 2 พฤษภาคม คศ. 1998 สองเดือนก่อนการจากไปของท่านอาจารย์สุยเปงในวันที่ 5กรกฎาคม คศ. 1998 ปรมาจารย์

ท่านอาจารย์ฮวงจุ้ยสุยเปง

Grandmaster Sui Beng

Master Sui Beng learnt Feng Shui from Master T’an Yang Wu around the time of the Second World War. At the age of 19, Master Sui Beng became a Buddhist monk. When he was 38, he arrived in Penang, Malaysia to serve in a temple carrying with him the books authored by Master T’an Yang Wu. He was also a traditional Chinese herbalist and physician and was accredited with the formulation of the ?sampo? medical oil.

He initially traveled around Peninsular Malaysia preaching Buddhist teachings and healing people with his medical skills. In 1956, while serving at the Sampo Temple in Cameron Highlands, he met with Master Eu See Ying @ Yen Pen who was stationed there. It was there that they discovered they had both been disciples of Master T’an Yang Wu. On realizing that, they discussed their Feng Shui experiences and ideas in great details. However, their reunion was short-lived as Master Eu See Ying @ Yee Pen was taken till and returned to Penang where he died in 1957.

A few years later, Master Sui Beng sold his rights of the ?sampo? medical oil to a Singaporean in order to purchase a plot of land in Johor Bharu where he established the Kuan Yin (Goddess of Mercy) Temple. He later set up an old folks? home and an orphanage for the retarded.

In 1983, he acknowledged Leyau Yoke Sai (Francis) as a disciple after Francis Leyau personally visited and sought out him at the Kuan Yin temple. It is interesting to note that the temple?s Feng Shui was personally done by Master Sui Beng and with the benefits of good Feng Shui, he was able to run the old folks? home and the orphanage which had a combined monthly overhead of RM 70,000 on donations that he attributed to the Feng Shui that worked very well.

In 1997, Master Sui Beng donated RM 200,000 to the state’s coffers following the government?s appeal to the public of South East Asia. On 5 July 1998, Master Sui Beng passed away leaving behind a cash saving of more than RM10 million, two plots of land and a row of fifteen double-storey shop houses in Kulai, Johor Bharu, all of which he donated to the Buddhist Association of Malaysia.

ปิดการแสดงความเห็น