ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย ตัน หยาง หวู่

ท่านอาจารย์ฮวงจุ้ย ตัน หยาง หวู่

ท่านอาจารย์ฮวงจุ้ย ตัน หยาง หวู่

ท่านอาจารย์ตัน หยาง หวู่ ได้เริ่มศึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ยตอนอายุ 19 ปีภายใต้การสอนและคำแนะนำอย่างละเอียดจากท่านอาจารย์ยงชินหลู่ซึ่งมีวัย 70 ปีในขณะนั้น ต่อมาท่านอาจารย์ตันได้ร่ำเรียนวิชาหยินฮวงจุ้ยจากอาจารย์อีกท่านหนึ่งและได้พบว่าท่านยังไม่แม่นยำถูกต้อง หลังจากที่ท่านได้ทราบดังนั้น ท่านจึงได้ขอขมาโทษจากสังคมผ่านทางหนังสือพิมพ์สำหรับข้อผิดพลาดที่โชคร้ายนั้น และได้สัญญาว่าจะชดใช้ให้กับลูกค้าเดิมของท่านสำหรับข้อผิดพลาดและจะวางฮวงจุ้ยใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ในปี ค ศ. 1922 ท่านอาจารย์ตันหยางหวู่ ได้เริ่มตั้งโรงเรียนฮวงจุ้ยขึ้นที่ เลขที่ 716 ถนนเชินตู เซี่ยงไฮ้และทำการตรวจดู ฮวงจุ้ยอย่างต่อเนื่อง ในปี คศ. 1923 ท่านได้เขียนหนังสือเล่มแรกชื่อว่า ?T?an?s San Yuan Xuen Gong Feng Shui? ซึ่งเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับทฤษฎีหยางฮวงจุ้ย (ฮวงจุ้ยคนเป็น) และหยินฮวงจุ้ย (ฮวงจุ้ยคนตาย)

ในปี คศ. 1924 ท่านได้เขียนหนังสือเล่มที่สองชื่อเดียวกับเล่มแรก และในเล่มนี้ท่านได้เน้นรวบรวมประสบการณ์จริงต่างๆ การวิเคราะห์และการศึกษาค้นคว้าที่ท่านได้ประสบมาตลอดหลายปี หนังสือเหล่านี้ได้เขียนขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่จะจำหน่ายในประเทศจีน แต่โชดไม่ดีที่ขณะนั้นญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองจีนและตามมาด้วยระบบคอมมิวนิสต์เข้ามาปกครองจีน ทำให้หนังสือเกือบทุกเล่มได้ถูกเผาหรือถูกทำลายไป เหลือเพียงแค่อย่างละหนึ่งเล่มเท่านั้น ท่านอาจารย์ตันได้ส่งต่อหนังสือนี้ให้กับท่านอาจารย์สุยเปง ด้วยความตั้งใจที่จะไม่ให้ศาสตร์ด้านฮวงจุ้ยนี้ถูกทำลายหรือสาบสูญไป หนังสือเหล่านี้ต่อมาได้ถูกส่งต่อมาจนถึงท่านอาจารย์หลี่เหยา ซึ่งต่อมาท่านได้จัดพิมพ์ขึ้นสู่สาธารณะ

เหตุการณ์ถูกบันทึกไว้ว่า โชคไม่ดีที่หนังสือหลายเล่มโดนทำลาย มีเพียง อาจารย์ Master Eu See Ying (Yen Ben) และ อาจารย์ สุยเปง Master Sui Beng ได้เก็บความรู้ต่างๆนั้นไว้

ท่านอาจารย์ฮวงจุ้ย ตัน หยาง หวู่

Grandmaster T’an Yang Wu

Master T?an Yang Wu began his studies in Feng Shui at a tender age of 19 under the careful instruction and guidance of Master Yong Chin Lu who was 70 at that time. He later learned Yin Feng Shui from another Master and realized that his was not accurate. On finding this out, he apologized publicly via a newspaper for the unfortunate mistakes and promised to compensate former clients for these mistakes and re-do their Feng Shui at no extra charge.

In 1922, Master T’an Yang Wu started a Feng Shui school at No.716, Chentu Road, Shanghai, while continuing to carry out inspections. In 1923, he authored his first book entitled ?T?an?s San Yuan Xuen Gong Feng Shui? which dealt with the theory of Yang Feng Shui (living) and Yin Feng Shui (graves).

In 1924, he authored a second book with the same title as above and concentrated on the practical experiences, analysis and research that he had carried out and observed over the years. The books were authored for the purpose of sales in China, but unfortunately during the Japanese occupation of China and the subsequent communist takeover, all the books were either burned or destroyed with the exception of one book each of the two books. Master T?an handed these books over to Master Sui Beng with the intention of avoiding extinction of the art. These books were later handed down to Master Leyau, which he later republished.

It should also be noted that with the unfortunate destruction of the books only Master Eu See Ying @ Yen Pen and Master Sui Beng carried down the knowledge.

ปิดการแสดงความเห็น