ปรมาจารย์อาจารย์ปรมาจารย์อาจารย์ข้อมูลประวัติปรมาจารย์อาจารย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ...
ปรมาจารย์อาจารย์
ท่านอาจารย์ฮวงจุ้ย ตัน หยาง หวู่
หนังสือที่เกี่ยวกับทฤษฎีหยางฮวงจุ้ย (ฮวงจุ้ยคนเป็น) และหยินฮวงจุ้ย (ฮวงจุ้ยคนตาย)...
ประวัติโดยย่อท่านอาจารย์ฮวงจุ้ย ตัน หยาง หวู่
ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย ท่านอาจารย์ตันหยางหวู่ ในปี ค ศ. 1922 ท่านอาจารย์ตันหยางหวู่ ได้เริ่มตั้งโรงเรียนฮวงจุ้ยขึ้นที่ เลขที่ 716 ถนนเชินตู เซี่ยงไฮ้และทำการตรวจดู ฮวงจุ้ยอย่างต่อเนื่อง ในปี คศ. 1923 ท่านได้เขียนหนังสือเล่มแรกชื่อว่า “T’an’s San Yuan Xuen Gong Feng Shui” ซึ่งเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับทฤษฎีหยางฮวงจุ้ย (ฮวงจุ้ยคนเป็น) และหยินฮวงจุ้ย (ฮวงจุ้ยคนตาย)...
ปรมาจารย์อาจารย์
ท่านอาจารย์ฮวงจุ้ยสุยเปง
ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย ท่านอาจารย์ฮวงจุ้ยสุยเปง ท่านได้ร่ำเรียนวิชาฮวงจุ้ยโดยตรงมาจากท่านอาจารย์ตัน หยาง หวู่...
ประวัติโดยย่อท่านอาจารย์ฮวงจุ้ยสุยเปง
ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย ท่านอาจารย์ฮวงจุ้ยสุยเปง ท่านได้ร่ำเรียนวิชาฮวงจุ้ยโดยตรงมาจากท่านอาจารย์ตัน หยาง หวู่ ในช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่สอง ท่านได้รับอาจารย์หลี่เหยา Leyau Yoke Sai (Francis) มาเป็นศิษย์ หลังจากอาจารย์หลี่เหยาได้เสาะหาท่านและได้มาเยือนถึงที่วัดด้วยตนเอง เป็นที่น่าสนใจอย่างมากว่า การวางฮวงจุ้ยที่วัดแห่งนี้ท่านอาจารย์สุยเปงได้ทำด้วยตนเอง และด้วยการวางฮวงจุ้ยที่ดี ทำให้ท่านสามารถบริหารบ้านอุปถัมป์สำหรับเด็กกำพร้าปัญญาอ่อนที่มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 70,000 ริงกิตมาเลเซียต่อเดือนได้จากเงินบริจาค ซึ่งท่านก็ได้ถือว่าฮวงจุ้ยที่ท่านได้วางไว้นั้นมีประสิทธิผลทำงานได้ดีมาก ...
ปรมาจารย์อาจารย์
ท่านอาจารย์ฮวงจุ้ย เยน เบน
ท่านอาจารย์ฮวงจุ้ย เยน เบน ท่านเป็นหนึ่งในศิษย์ของท่านอาจารย์ตันหยางหวู่...
ประวัติโดยย่อท่านอาจารย์ฮวงจุ้ย เยน เบน
ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย ท่านอาจารย์ฮวงจุ้ย เยน เบน ท่านเป็นหนึ่งในศิษย์ของท่านอาจารย์ตันหยางหวู่ จากการร่ำเรียนและการเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาฮวงจุ้ยที่ได้มีประสบการณ์มากมาย ท่านได้เขียนหนังสือขึ้นมาสามเล่ม ในปลายทศวรรษ คศ. 1920 หนังสือเล่มแรกได้วางบนชั้นวางขาย ทั้งสามเล่มชื่อ “Theory and Case Studies on Yang Feng Shui”ทฤษฎีและกรณีศึกษาของหยางฮวงจุ้ย (ฮวงจุ้ยสำหรับบ้านคนเป็น) เล่มที่สามได้ถูกเขียนโดยศิษย์ของท่านเมื่อท่านอยู่ที่ประเทศจีน เป็นกรณีศึกษาของ หยิน (สุสาน)และ หยาง (บ้าน) ฮวงจุ้ย ...
ปรมาจารย์อาจารย์
ท่านอาจารย์ฮวงุจุ้ย หลี่เหยา
ผู้สืบทอดที่เหลือเพียงรายเดียวของรุ่นที่สี่ของ Tan’s School Of San Yuan Feng Shui...
ประวัติโดยย่อทท่านอาจารย์ฮวงุจุ้ย หลี่เหยา
อาจารย์ฮวงจุ้ย อาจารย์หลี่เหยา ผู้สืบทอดที่เหลือเพียงรายเดียวของรุ่นที่สี่ของ Tan’s School Of San Yuan Feng Shui แล้ว อาจารย์หลี่เหยายังเป็นผู้เดียวที่ได้ครอบครองข้อเขียนดั้งเดิมตัวจริงของปรมาจารย์ตัน หยาง หวู่ Grandmaster T’an Yang อาจารย์ยังได้รับเป็นที่ปรึกษาด้านฮวงจุ้ยให้ทั่วไปทั้งในประเทศมาเลเซียและต่างประเทศอีกมากมายจนนับไม่ถ้วนทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงและอื่นๆ ...
ปรมาจารย์อาจารย์
ท่านอาจารย์ฮวงจุ้ย หงฉวน
ที่ปรึกษาให้กับเศรษฐีและบุคคลผู้มีชื่อเสียงมากมายในสิงคโปร์ ท่านได้ทำการวิเคราะห์...
ประวัติโดยย่อท่านอาจารย์ฮวงจุ้ย ตัน หยาง หวู่
ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย อาจารย์หงฉวนได้ร่วมชั้นเรียนฮวงจุ้ยกับอาจารย์สุยเปงในทศวรรษ 1950 ท่านได้เรียนรู้ ฮวงจุ้ยและกลายเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากในกระบวนการ กลายเป็นที่ปรึกษาให้กับเศรษฐีและบุคคลผู้มีชื่อเสียงมากมายในสิงคโปร์ ท่านได้ทำการวิเคราะห์ โรงแรมไฮแอท ประทศสิงคโปร์ ในปี คศ. 1973 และปรับฮวงจุ้ยทำให้อัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นจาก 40% เป็น 100% และแนะนำให้มีการ Renovate โรงแรมในปีต่างๆ ซึ่งท่านได้ชี้บอกถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้เป็นอย่างดี ...
ท่านอาจารย์คชานันเทวะข้อมูลประวัติของท่านอาจารย์คชานันเทวะเจ่าอุ่ง ...
ปรมาจารย์อาจารย์
ท่านอาจารย์ สุรเมธ สัจจอิสริยวุฒิ
ผู้จัดฮวงจุ้ยให้คนที่มีปัญหาหนี้สิน 100 ล้านบาท หมดปัญหาใน 3 ปี ผู้ชำนาญการหาทำเลสำหรับสุสานจุดเสริมดวง การจัดฮวงจุ้ยสำหรับบ้าน อาคารสำนักงาน โรงงานและสถานที่ทัวไป...
ประวัติโดยย่อทท่านอาจารย์ สุรเมธ สัจจอิสริยวุฒิ
วิชาฮวงจุ้ย กว่า 15 ปี โดยศึกษาเป็นพิเศษทางด้านสุสานโดยตรงจากปรมาจารย์ Grand Master Francis Leyau แห่งมาเลเซียและสิงค์โปร์ จัดฮวงจุ้ยให้คนที่มีปัญหาหนี้สิน 100 ล้าน บาท หมดปัญหาใน 3 ปี ความชำนาญ การหาทำเลสำหรับสุสาน และ จุดเสริมดวง การจัดฮวงจุ้ยสำหรับบ้าน อาคาร สำนักงาน โรงงาน และ สถานที่ทัวไป เสวียนคงเฟยซิ๋ง (Xuan Kong Fei Xing) เสวียนคงต้ากั้ว (Xuan Kong Da Gua) เสวียนคงลิ่วฟ่า (Xuan Kong Liu Fa) โหราศาสตร์ไทยสาขา สิบลัคนา การดูลักษณะบุคคล (โหงวเฮ้ง)
ปรมาจารย์อาจารย์
ท่านอาจารย์ สุรเมธ สัจจอิสริยวุฒิ
ผู้จัดฮวงจุ้ยให้คนที่มีปัญหาหนี้สิน 100 ล้านบาท หมดปัญหาใน 3 ปี ผู้ชำนาญการหาทำเลสำหรับสุสานจุดเสริมดวง การจัดฮวงจุ้ยสำหรับบ้าน อาคารสำนักงาน โรงงานและสถานที่ทัวไป...
ประวัติโดยย่อท่านอาจารย์ สุรเมธ สัจจอิสริยวุฒิ
วิชาฮวงจุ้ย กว่า 15 ปี โดยศึกษาเป็นพิเศษทางด้านสุสานโดยตรงจากปรมาจารย์ Grand Master Francis Leyau แห่งมาเลเซียและสิงค์โปร์ จัดฮวงจุ้ยให้คนที่มีปัญหาหนี้สิน 100 ล้าน บาท หมดปัญหาใน 3 ปี ความชำนาญ การหาทำเลสำหรับสุสาน และ จุดเสริมดวง การจัดฮวงจุ้ยสำหรับบ้าน อาคาร สำนักงาน โรงงาน และ สถานที่ทัวไป เสวียนคงเฟยซิ๋ง (Xuan Kong Fei Xing) เสวียนคงต้ากั้ว (Xuan Kong Da Gua) เสวียนคงลิ่วฟ่า (Xuan Kong Liu Fa) โหราศาสตร์ไทยสาขา สิบลัคนา การดูลักษณะบุคคล (โหงวเฮ้ง) ...