คชานันเทวะเกี่ยวกับคชานันเทวะประวัติความเป็นมาความเชื่อและศรัทธา...
สิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง
สิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งสิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านี้คือเมื่อขุดดินลงไปในระดับหนึ่งเราจะพบกับดินที่ลักษณะพิเศษคือมี 5 สี

สิ่งที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านี้คือเมื่อขุดดินลงไปในระดับหนึ่งเราจะพบกับดินที่ลักษณะพิเศษคือมี 5 สี ประกอบด้วย

  • สีเขียวธาตุไม้
  • สีแดงธาตุไฟ
  • สีเหลืองธาตุดิน
  • สีขาวธาตุทอง
  • สีดำธาตุน้ำ

ซึ่งคุณสมบัติของดิน 5 สี คือ ดินที่มีความแข็งแกร่งมากสามารถรองรับโครงสร้างได้ดี ในทางกลับกันก็สามารถระบายน้ำได้ดีเช่นกัน ซึ่งดิน 5 สี นี้ เป็นดินที่มีพลังของธาตุทั้ง 5 อย่างครบถ้วนที่จะทำให้การทำเจ่าอุ่งทรงอานุภาพมากยิ่งขึ้นกว่าดินธรรมดาทั่วไป