คชานันเทวะเกี่ยวกับคชานันเทวะประวัติความเป็นมาความเชื่อและศรัทธา...
ลานแห่งเงินทองอยู่หน้าหัวมังกร
ลานแห่งเงินทองอยู่หน้าหัวมังกรมังกร 5 หัว มีภูเขาปิดข้างหน้าไม่ให้เงินรั่วไหล มีภูเขาเล็กๆ ผุดขึ้นตั้งเครื่องบรรณาการ
  • มังกร 5 หัว
  • มีภูเขาปิดข้างหน้าไม่ให้เงินรั่วไหล
  • มีภูเขาเล็กๆ ผุดขึ้นตั้งเครื่องบรรณาการ
  • มีครบถ้วนถูกต้องดั่งในตำรา