คชานันเทวะเกี่ยวกับคชานันเทวะประวัติความเป็นมาความเชื่อและศรัทธา...
คชานันเทวะเจ่าอุ่ง
ประวัติความเป็นมากำเนิดของคชานันเทวะ มาจากความศรัทธาและเชื่อในพลังอันลึกลับและมหัศจรรย์ของศาสตร์จีนโบราณ

กำเนิดของคชานันเทวะ มาจากความศรัทธาและเชื่อในพลังอันลึกลับและมหัศจรรย์ของศาสตร์จีนโบราณ ที่ชื่อว่า เจ่าอุ่ง หรือ สุสานคนเป็น ว่าสามารถจะเปลี่ยนชะตาชีวิตที่เลวร้ายให้กลับกลายเป็นตรงกันข้าม และสามารถที่จะเสริมชะตาชีวิตที่ดีอยู่แล้วให้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าได้ฟังมาจากคำบอกเล่าและเล่าขานสืบต่อกันมาทั้งในหนังสือเกี่ยวกับฮวงจุ้ย หรือจากคำบอกเล่าของบรรดาซินแสต่างๆ ที่เล่าถึงความมหัศจรรย์ของการทำเจ่าอุ่ง และรวมถึงบรรดาผู้ที่เคยทำมาแล้วและประสพความสำเร็จอยู่ในบ้านเมืองทุกวันนี้ จึงทำให้ผู้ก่อตั้ง คชานันเทวะ เกิดแรงบันดาลใจอย่างสูงสุดที่จะเสาะแสวงหาพื้นที่ ที่ถูกต้องตามตำรา ลักษณะที่ๆจะสามารถทำเจ่าอุ่ง ได้ โดยที่ออกค้นหาเป็นเวลานานหลายสิบปี กว่าจะมาเจอที่ปัจจุบันซึ่งเป็นสถานที่ตั้ง คชานันเทวะ ที่สมบูรณ์และถูกต้องทุกประการตามตำราโหราศาสตร์จีน ในการทำเจ่าอุ่ง ที่สมบูรณ์ที่สุด