คชานันเทวะเกี่ยวกับคชานันเทวะประวัติความเป็นมาความเชื่อและศรัทธา...
ความหมายต่างๆของชัยภูมิ
ความหมายต่างๆของชัยภูมินอกจากดิน 5 สี ดังกล่าวที่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งแล้ว ความหมายต่างๆของชัยภูมิ

นอกจากดิน 5 สี ดังกล่าวที่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งแล้ว ความหมายต่างๆของชัยภูมิที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งด้วยเช่นกัน โดยที่ชัยภูมิดังกล่าวนอกจากเป็นมังกรที่มีถึง 5 หัวแผ่ลงมาแล้วยังมีลานด้านหน้าซึ่งกว้างใหญ่ถือว่าเป็นลานแห่งเงินทองต่อจากลานแห่งเงินทองยังมีทิวเขาที่สลับซับซ้อนปิดขวางหน้าไม่ให้เงินทองรั่วไหลออกไป อีกทั้งยังมีภูเขาน้อยใหญ่ประปรายเปรียบเสมือนเมืองประเทศราชหรือคณะลูกขุน ซึ่งมาหมอบกราบถวายเครื่องบรรณาการ ซึ่งเราสามารถเรียกใช้ใครก็ได้ ซึ่งเป็นการทรงพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของตำราของฮวงจุ้ยเกี่ยวกับศาสตร์ของเจ่าอุ่ง เป็นสิ่งที่น่าทึ่งและอัศจรรย์ที่สุดที่พื้นที่ดังกล่าวที่มีครบถ้วนกว่าในตำราเสียอีก ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจและภูมิใจในพื้นที่ของคชานันเทวะเป็นอย่างมากและมั่นใจว่าพื้นที่อันทรงพลังดังกล่าวนี้ไม่ได้สามารถหาได้ง่ายๆเลยทีเดียว จึงตั้งใจที่จะเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่เดือดร้อนและเชื่อมั่นในพลังอันเร้นลับของเจ่าอุ่ง ได้มีโอกาสมาทำนอกจากจะเป็นกุศลแล้วยังได้ช่วยเหลือผู้อื่นที่ไม่มีโอกาสได้มีโอกาสอีกด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีวาสนาดีอยู่แล้วก็จะได้เสริมบารมีและชะตาชีวิตให้โลดแล่นยิ่งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองสืบไป