คชานันเทวะเกี่ยวกับคชานันเทวะประวัติความเป็นมาความเชื่อและศรัทธา...
ความศรัทธาเชื่อมั่น
ความศรัทธาเชื่อมั่นส่วนตัวของข้าพเจ้าเอง เนื่องจากข้าพเจ้ามีความศรัทธาและเชื่อมั่นในเรื่องนี้อยู่แล้ว

ส่วนตัวของข้าพเจ้าเอง เนื่องจากข้าพเจ้ามีความศรัทธาและเชื่อมั่นในเรื่องนี้อยู่แล้ว เมื่อได้ทำยิ่งได้เห็นถึง พลังอำนาจและบารมีอันแรงกล้าของเจ่าอุ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพของตัวเองที่เมื่อก่อนจะเจ็บป่วยไม่สบายอยู่เสมอ ปัจจุบันอาการต่างๆก็หายไป มีแต่ความสดชื่น

  • หน้าที่การงานก็มีโอกาสดีๆ เข้ามาให้ได้เจอกับสิ่งดีๆ
  • ชีวิตรักก็ได้เจอคนดีๆ เข้ามา และมี Sense ดีๆ ที่คนจะเข้ามาทำร้ายหรือคดโกงเราก็จะไหวตัวได้ทัน
  • มีโชคลาภเข้ามาเรื่อยๆ สม่ำเสมอ เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง
  • มีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถตั้งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ในทุกสถานการณ์ โดยที่ไม่ท้อแท้และเป็นอุปสรรคใดๆเลย